Oldal kiválasztása

Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KATONAISATOR.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ

Jelen Tájékoztató célja, hogy a honlap látogatói és felhasználói számára tömören és közérthetően bemutassa a katonaisator.hu honlaphoz kapcsolódó adatkezelést és azokat a lényeges kérdéseket, amelyek fontosak lehetnek az Ön (a honlap látogatója / felhasználója) személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

A katonaisator.hu weboldalt üzemeltetője a G.G.Arche Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A G.G.Arche Kft. -nek a katonaisator.hu domain alatt elérhető tartalom létrehozásához, fenntartásához és megosztásához nem fűződik semmiféle gazdasági érdeke, tudatos törekvéseink, szándékaink szerint még járulékos formában sem. A katonaisator.hu webhely egy nonprofit felület, mint ilyen, sem szolgáltatás(oka)t, sem terméke(ke)t nem értékesít. A webhely célja az, hogy a 63M katonai sátor iránt érdeklődők segítséghez és minél teljesebb információhoz jussanak a témában (bővebben).

A G.G.Arche Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználókat jogérvényesítési/jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a katonaisator.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bízza egyes személyes adatait.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

G.G.Arche Kft.
Székhely: 1188 Budapest, Vasút u. 86.
e-mail: dpo@gga.hu

2. A kezelt adatok köre

A katonaisator.hu honlap megtekintése alkalmával, a technikai működés során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó (látogató) látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP-címe, illetve annak az weboldalnak a címe, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

Cookie-k (sütik)

A katonaisator.hu honlap, valamint – egyes esetekben – a honlapot üzemeltető szerver a felhasználók számítógépére technikai okokból, egyes funkciók biztosítása érdekében, vagy csupán kényelmi okok miatt cookie-t küld. Ezek a cookie-k nem terhelik, nem lassítják és nem okoznak kárt a felhasználók számítógépében. A cookie-kat kereskedelmi célra a G.G.Arche Kft. nem használja.

  • Analitika/Elemzés cookie: ez mutatja meg, hogy a felhasználó/látogató a weboldalon belül merre járt, milyen cikkeket, vagy képeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a felhasználók számítógépén. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót személy szerint beazonosítsák.
  • Funkcionális cookie: ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen technikai eszközzel, vagy milyen képernyő felbontás alkalmazása mellett tette. Megjegyzi a tartózkodási információkat (az IP-címet, amennyiben ezt a felhasználó elérhetővé tette, illetve nem tiltotta) is. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat (pl. IP-cím) és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A katonaisator.hu honlapon a Google, a youtube, a facebook, vagy bármely más közösségi szolgáltató egyik szolgáltatását, vagy termékét sem használjuk.

Bárki látogathatja a katonaisator.hu honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl (ld. feljebb) bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

(A bejegyzésekhez való hozzászólás jelen honlapon nem, kizárólag a facebook-oldalunkon (fb.com/KatonaiSator) lehetséges, egyéb feliratkozásra, adat beküldésre (pl. hírlevél, üzenetküldő felület, stb.) pedig nincs lehetőség.)

Kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó használhatja a honlapon közzétett elérhetőségeket. A felhasználó ezen kommunikációs csatornákon keresztül (az adott kérdés kapcsán elérhető segítség reményében) önkéntesen átadott/megosztott nevét, címét, telefonszámát, email címét a G.G.Arche Kft. kizárólag kapcsolattartási célra használja.

A G.G.Arche Kft. a katonaisator.hu látogatóival (a felhasználókkal) semmilyen célból nem kezdeményez kommunikációt és üzenetet (pl.: hírlevelet) sem küld számukra. A G.G.Arche Kft. a birtokába került személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói, vagy harmadik személy(ek) számára.

3. Az adatkezelés jogalapja

A katonaisator.hu honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó kezdeményezésére, annak önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés céljai

Webhely látogatói adatok rögzítése. A látogatás időpontja, az IP-cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját (számítógépére mentett) cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan is törlődhetnek (pl. a böngészőből való kilépéskor) a böngésző beállításától függően.

A felhasználók adatait a G.G.Arche Kft. nem menti adatbázisba és más módon sem tárolja, kizárólag addig az ideig, ameddig a felhasználó által kezdeményezett megkeresés – annak eredményétől függetlenül – eléri a lehetőségeinkkel elérhető célját és lezárásra kerül. A gyakorlatban: ez az adatkezelés megegyezik a telefonhívás, vagy az email megválaszolásának időtartamával.

  • A telefonos megkeresések (hívószámok) az adott hívószámot kezelő telefonkészülék által eltárolt híváslistában (csak hívószám, megjegyzés, név, vagy más szöveges tartalom nélkül), annak törléséig találhatók meg. A felhasználó telefonszámát soha nem mentjük névjegykártya formájában.
  • Az emailen keresztül érkező megkeresésekhez kötődő levelezést a feltett kérdés megválaszolást követően azonnal töröljük.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a szerver üzemeltetője, az Integrity Kft. is hozzáfér.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten ilyen célból adta meg személyes adatát. Így kérdés esetén a G.G.Arche Kft. munkatársai férnek hozzá a felhasználó által küldött információhoz és -személyes adatokhoz.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a G.G.Arche Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott és az adatkezelő által eltárolt adatokat.

7. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a G.G.Arche Kft. – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogérvényesítési/jogorvoslati lehetőségekről. Jelen adatkezelési tájékoztatás ezen előzetes tájékoztatáshoz való jogára tekintettel került közzétételre.

Hozzáférési jog

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a G.G.Arche Kft. elérhetőségei egyikén (cím: 1188 Budapest, Vasút u. 86.; email: dpo@gga.hu) Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a tárolt személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén: 1188 Budapest, Vasút u. 86.; email: dpo@gga.hu címén.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A honlap működése során automatikus gyűjtött személyes adatokat az Integrity Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.; webhely: integrity.hu) szolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk. A szerver Budapesten (XIII. kerület) a Victor Hugo u. 18-22. címen található, így a 2. pontban megadott adatokat a G.G.Arche Kft. ezzel harmadik országba nem továbbítja.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük Önt (felhasználót / látogatót): ha úgy érzi, hogy a G.G.Arche Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó kérdése van, kérjük azt a dpo@gga.hu e-mail (vagy postai úton a G.G.Arche Kft., 1188 Budapest, Vasút u. 86.) címre juttassa el!

Tájékoztatjuk Önt, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A G.G.Arche Kft. az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságoknál panaszt tenni:

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. A törvényszékek felsorolása: birosag.hu/torvenyszekek

Felveheti a kapcsolatot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (NAIH) is (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

10. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.